Pull-Down ve Pull-Up Dirençleri Nelerdir?

Pull down ve Pull up İngilizcede aşağı çeken ve yukarı çeken anlamların gelmektedir. Elektrikteki karşılığı ise devreyi topraklama hattına çekmek veya yukarı çekerek topraklama hattından uzaklaştırmaktır. Pull-up direnci devreyi +Vcc tarafına çeker. Pull-down direnci ise devreyi topraklama diye tabir ettiğimiz GND tarafına çeker.

Pull-down ve Pulll-up dirençleri mikrodenetleyicilerde lojik geçişleri sağlamak amacıyla kullanılır.

Pull-down dirençleri mikrodenetleyiciden atanan pini lojik 0 yaparak toprağa bağlar. Buton ile toprak arasında bir direnç bulunur çünkü bu direnç mikrodenetleyici pininin kararsız kalmasının önüne geçer. Bu sayede butona basıldığında devre kararsız olmaz ve lojik 1 yapar. Bu veriye high denir. Özetlersek pull-down direncinin görevi lojik-0’dan (low) lojik-1’e (high) geçişi sağlamaktır.

Pull-up dirençleri ise pull-down dirençlerinden farklı olarak mikrodenetleyicinin giriş (input) kısmını lojik-1’den (high) lojik-0’a (low) geçişini sağlar. Pull-up direncinin bulunduğu devrede buton basılı konumda değilken mikrodenetleyiciye lojik-1 değeri gönderilir ve butona basıldığı andan itibaren Vcc ve toprak arasında devre tamamlanır ve akım oluşur ve bu değer değişerek lojik-0 olur. Bu da mikrodenetleyicinin pinini topraklar ve pine lojik-0 değeri gider.