Ölçmede Duyarlılık

Duyarlılık, ölçme biliminde ölçme cihazına ait giriş ve çıkış büyüklükleri arasındaki ilişkiyi ifadeyi eder. Çıkıştaki değişim miktarının girişteki değişime oranı cihazın duyarlılığını gösterir.

Aşağıdaki limit ile ölçümün duyarlılığı hesaplanır.

X: Giriş → Ölçü Cihazı → Y: GirişCihazlarda en hassas ölçümler duyarlılığın en yüksek olduğu cihaz kademelerinde yapılır.