Ölçmede Doğrusallık (Lineerlik)

Bir sistem veya cihazın lineer olabilmesi için giriş ve çıkış büyüklükleri arasında bağıntının doğrusal olması gerekir. Bir ölçme sisteminin lineer olabilmesi için aşağıda belirtilen 2 şartı da yerine getirmesi gerekir.

  1. X1 → Y1 ve X2 → Y2
  2. X1 + X2 → Y1 + Y2 ve k . X1 → k . Y1

sonuçları alınıyorsa ilgili ölçme cihazı lineerdir.Gerçek uygulamalarda buradaki doğrusal değişimlerdeki kaymalar ve lineersizliklerle karşılaşılabilir. En çok karşılaşılan lineersizlikler aşağıda gösterilmiştir.