İç Tesisatta Temel Tanımlar

Elektrik mühendisliğinde önemli bir yere sahip olan ve mesleğin temeli olarak da nitelendirilen elektrik iç tesisatı hakkında bu yazımda sizlere önemli ve temel bilgilerden bahsedeceğim. Anlaşılabilir olabilmesi için hemen aşağıda sırasıyla açıkladım.

Elektrik İç Tesisi

Yapıların içinde yer alan aydınlatma, kuvvetli akım, kompanzasyon, topraklama, haberleşme vb. tüm alçak gerilim (AG) tesislerine denir.

  • Yapıların içinde yer alıp elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair tesisler elektrik iç tesisi olarak değerlendirilmez.
  • Yapıların bahçe aydınlatmaları için oluşturulan tesisler elektrik iç tesisi olarak değerlendirilir.

Yapı Bağlantı Hattı

Besleme hattı olarak da geçer. Dağıtım şebekesi ile yapı giriş hattı arasındaki bağlantı hattıdır. Rakorman hattı olarak da bilinir.

Yapı Bağlantı Kutusu

Ana buat veya kofre olarak da geçer. Yapı bağlantı hattı veya yapı giriş hattı ile ana kolon hattını birbirine bağlayan, sigortaların tesisine imkan veren ana bağlantı kutusudur.

Ana Dağıtım Kutusu

Ana tablo olarak da geçer. Yapıdaki diğer bütün dağıtım tablolarını besleyen üzerinde sayaçların, sigortaların bulunduğu ilk dağıtım tablosudur.

Ana Kolon Hattı

Yapıya ait besleme noktasına (kofreden) yapının ilk dağıtım noktasına (ana tabloya) kadar olan besleme hattıdır.

Kolon Hattı

Yapıya ait ilk dağıtım noktası (ana tablo) ile öteki dağıtım noktaları arasındaki hatlardır.

Dağıtım Tablosu

Konutlarda daireleri, fabrikalarda atölyeleri vb. bağımsız bölümleri besleyen üzerinde sigortalar, kaçak akım koruma röleleri (K.A.K.R.) vb. cihazların bulunduğu tablodur.

Işık Linye Hattı

Dağıtım tablosundan (tali tablo) ilgili hat üzerindeki son aydınlatma aygıtının (armatür) bağlandığı kutuya (buat) kadar olan hatlardır. Yönetmelik gereği iletken kesidi minimum 2.5 mm2 olmalıdır.

Priz Linye Hattı

 Dağıtım tablosundan (tali tablo) ilgili hat üzerindeki son prizin bağlandığı kutuya (buat) kadar olan hatlardır. Yönetmelik gereği iletken kesidi minimum 2.5 mm2 olmalıdır.

Işık Sorti Hattı

Işık linye hattı ile aydınlatma aygıtı veya anahtar arasındaki bağlantı hattıdır. Yönetmelik gereği iletken kesidi 1.5 mm2 olmalıdır.

Priz Sorti Hattı

Priz linye hattı ile her bir priz arasındaki bağlantı hattıdır. Yönetmelik gereği iletken kesidi 2.5 mm2 olmalıdır.

Buat

Bağlantı kutusu olarak da bilinirler. Hatların birbirine bağlandığı ek kutularına denir. Elektrik iç tesislerinde  buatlar hem bağlantı yapmak hem de ilerleyen dönemlerde tesisata müdahale edebilmek üzere tesis edilirler. Buatlarda yapılacak eklemeler klemens ile yapılmalıdır.


Hemen aşağıda yukarıda tanımlamış olduğum ifadeleri genel elektrik şeması üzerinde gösterdim. Aşağıdaki resimde yukarıdaki bilgileri pekiştirebilirsiniz.

 

Elektrik İç Tesisatı Genel Şeması