İç Tesisatta Anahtarların Açık ve Kapalı Şemaları

Bu yazımda sizlere elektrik iç tesisatında kullanılan anahtarların kapalı ve açık şemalarını elimden geldiği kadar anlatmaya ve örnek çizimler üzerinden göstermeye çalışacağım.

Basit (Adi) Anahtar Bağlantısı

Tek bir aydınlatma aygıtını veya grubunu açıp kapamaya yarayan tek kutuplu anahtarlardır. Balkon, tuvalet, antre, kiler gibi tek bir aydınlatma aygıtının olduğu yerlerde kullanılır.

 

Basit (Adi) Anahtar Kapalı Şeması
Basit (Adi) Anahtar Açık Şeması

Komütatör Anahtar Bağlantısı

Birden çok aydınlatma aygıtını veya grubunu açıp kapamaya yarayan çok kutuplu anahtarlardır. Salonlar, oturma odaları, derslikler vb. birçok aydınlatma ygıtının bulunduğu yerlerde kullanılır.

Komütatör Anahtar Kapalı Şeması
Komütatör Anahtar Açık Şeması

Vaviyen Anahtar Bağlantısı

Tek bir aydınlatma aygıtını veya grubunu 2 farklı noktadan açıp kapamaya yarayan anahtarlardır. Vvaiyen anahtarlar kendine has bir tesisata ihtiyaç duyarlar. Birden çok kata sahip konutlarda (dublex – triplex) merdiven boşluğu aydınlatması, uzun koridorların aydınlatılması veya balkon gibi iki noktadan erişilebilen yerlerde kullanılır.

Vaviyen Anahtar Kapalı Şeması
Vaviyen Anahtar Açık Şeması

Deviyatör (Ara Vaviyen) Anahtar Bağlantısı

Tek bir aydınlatma aygıtını veya grubunu 3 farklı noktadan açıp kapamaya yarayan anahtar düzeneğidir. Ara vaviyen anahtarlar iki adet vaviyen anahtarla kullanılır. Tesisatının zor oluşu ve günümüzde farklı bir alternatifinin bulunması nedeniyle çok tercih edilmezler.

Deviyatör (Ara vaviyen) Kapalı Şeması
Deviyatör (Ara Vaviyen) Açık Şeması

Darbe Akım Anahtarı ve Rölesi

Darbe akım anahtarı ve rölesi kullanılarak oluşturulan tesisat ile bir aydınlatma aygıtının veya grubunun birden çok noktadan açılıp kapanması mümkündür. Ara vaviyen ve vaviyen anahtarla oluşturulan devrede en fazla 3 farklı noktadan açma kapama yapılabilmektedir. Darbe akım anahtarı ve rölesi tesisatında böyle bir sınırlama yoktur. Dolayısıyla 3 veya daha fazla noktada bir aydınlatma aygıtının veya grubunun açılıp kapanması isteniyorsa darbe akım anahtarı ve rölesi (impuls röle) kullanılabilir.

Darbe Akım Anahtarı ve Rölesi Bağlantı Şeması