Doğrudan Efektif Değer Ölçen Cihazlar

Günümüzde alçak frekanslı işaretleri (akım, gerilim) ölçmek üzere üretilen veya tasarlanan multimetreler (avometre), veri kaydediciler (data logger), enerji analizatörleri vb. birçok alet aşağıda bahsedilen prensiple doğrudan efektif değeri ölçebilir. Bu cihazlar ölçme sonuçlarını analiz ederek işaretin ortalama değerini ortalama değeri, efektif değeri, tepe değeri ve harmonik distorsiyonu gibi verileri ortaya koyabilmektedir.

Döner Demirli Galvanometre

Doğrudan efektif değeri ölçen aletler içerisinde değerlendirilebilirler. Bu aletler sağlam yapıda, zorlanmalara karşı dayanıklı hem doğru hem de alternatif akımı ölçen cihazlardır. Doğruluk seviyeleri çok iyi olmadığından ötürü oto göstergeleri ve ağır sanayi cihazlarında vb. yerlerde kullanılabilirler. Yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Döner Demirli Galvanometrenin doğruluğu genelde düşük (hata payı %5 – %10) ve ölçü skalası lineer değildir. Hem DC ’de hem AC’ de çalışabilir.

Termik Yolla İşaretin Efektif Değerini Gösteren Aletler

AC ölçme aletlerinde doğrultucu + DC galvanometre veya doğrudan işaretin efektif değerini gösteren cihazlar düşük frekanslı alternatif işaretin ölçümünde kullanılmaktaydı. Yüksek frekanslı alternatif işaretin ölçülebilmesi için termik yolla işaretin efektif değerini gösteren cihazlara ihtiyaç duyulur. Aşağıda verilen ısıl çiftli ölçü aleti bu prensiple çalışan cihazlardan biridir.

Isıl Çiftli Ölçü Aletleri

İnce telden yapılmış bir ısıtıcı eleman bir ısıl çift ve bir galvanometreden meydana gelir. Bu aletler alternatif veya doğru akımı büyük bir doğrulukta ölçebilir. Özellikle çok yüksek frekanslı (100 MHz ve üzeri) alternatif akım veya gerilimi ölçebilir.

Bu ölçü cihazlarına paralel direnç ekleyerek yüksek akım değerleri ve seri direnç ekleyerek yüksek gerilim değerleri de ölçülebilir.