C Programlama Dilinde Eşkenar Dörtgen Çizme Algoritması

C programlama dilinde istediğimiz boyutlarda eşkenar dörtgen şeklinin nasıl çizileceğinin algoritma ve kodlamasının nasıl yapılacağına dair kodlar aşağıda verilmiştir. Bu kodların .c uzantılı dosyası ve .exe uzantılı windows işletim sisteminde çalışan dosyasını da dilerseniz aşağıdan indirebilirsiniz.

#include <stdio.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main() 
{
  int i,j,a,b,M,c,d,Matris[250][250];
  
  printf("Lutfen M sayisini giriniz\n");
  scanf("%d",&M);
  a=1;
  b=2*M+1;
  c=2*M;
  d=1;
  for (i=0;i<100;i++)
  {
    for(j=0;j<100;j++)
    {
      Matris[i][j]=0;
    }
  }
  while (c>0)
  {
    
    if (d%2==1)
    {
      for (i=1;i<=c;i++)
      {
        Matris[a][b]=1;
        Matris[4*M+2-a][4*M+2-b]=1;
        Matris[4*M+2-b][a]=1;
        Matris[b][4*M+2-a]=1;
        a=a+1;
        b=b-1;
      }
      d=d+1;
      if (c%2==1)
      {
        a=a-c/2+1;
        b=b+c/2+2;
        c=c-3;	
      }
      else
      {
      a=a-c/2+1;
      b=b+c/2+1;
      c=c-2;
      }
      if (c==0)
      {
        Matris[2*M+1][2*M+1]=1;
      }
      if (c==1)
      {
        Matris[2*M+1][2*M+1]=1;
        c=0;
      }
    }
    else
    {
      for (i=1;i<=c;i++)
      {
        Matris[a][b]=1;
        Matris[4*M+2-a][4*M+2-b]=1;
        Matris[4*M+2-b][a]=1;
        Matris[b][4*M+2-a]=1;
        b=b+1;
      }
      d=d+1;
      a=a+1;
      b=b-c/2;
      c=c/2-1;
    }
  }
  for (i=0;i<4*M+2;i++)
  {
    for(j=0;j<4*M+2;j++)
    {
      if (Matris[i][j]==0)
      {
        printf(" ");
      }
      else
      {
        printf("*");
      }
    }
    printf("\n");
  }
  
  
  
  
  
  
  
  
  getch();
}

eşkenar-dörtgen.c dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.

eşkenar-dörtgen.exe dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.