[Bölüm 8] MATLAB’ta Mantıksal Fonksiyonlar ve Seçme Yapılar

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda sizlere MATLAB üzerindeki mantıksal yapı ve seçmelerden bahsedeceğim.

 • < , > komutları doğruluk durumlarına göre 1 ve 0 çıktıları verdirirler.
 • < : daha küçük
 • <= : daha küçük ya da eşit
 • > : daha büyük
 • >= : daha büyük ya da eşit
 • == : eşit
 • ~= : eşit değil
 • & : ve
 • ~ : değil(olumsuzluk anlamı katar)
 • | : ya da
 • xor : özel
x = 5;
y = 4;

x < y 
ans = 
   0
 
x > y
ans =
   1 

x = [1, 2, 3, 4, 5];
y = [-2, 0, 2, 4, 6];

x < y
ans =
   0 0 0 0 1
 • find komutu istenilen koşulları tespit eder. İstenilenin kaçıncı sırada olduğunu söyler.
yukseklik = [63, 67, 65, 72, 69, 78, 75]
x = find(height>=66)
x =
  2 4 5 6 7

yukseklik(x)
ans =
  67 72 69 78 75 


applicants = [ 63, 18; 67, 19; 65, 18; 72, 20; 69, 36; 78, 34; 75, 12]
pass = find(applicants(:,1)>=66 & applicants(:,2)>=18 & applicants(:,2) < 35)
pass =
   2
   4
   6
 • if komutu ile komutlar gerçekleşme olasılıklarına göre yazılır. Koşul sağlanıyorsa disp komutundaki işlem yapılır, koşul sağlanmıyorsa hiçbir işlem yapılmaz.(if – end yapısı)
G = input('lütfen yaşınızı giriniz\n')
if G<50
  disp('yaşınız küçükmüş')
end


lütfen yaşınızı giriniz
19
G =
  19
yaşınız küçük


lütfen yaşınızı giriniz
77
G =
  77
 • else komutu kullanıldığı zaman koşul sağlanıyorsa girdideki (input) işlem yapılır, koşul sağlanmıyorsa else deki işlem yapılır.(if – else – end yapısı)
x = input('x için 0 dan büyük bir değer giriniz \n')
if x > 0
  y = log(x)
else
  disp('x için pozitif değerler giriniz')
end


x için 0 dan büyük bir değer giriniz
10
x =
  10
y =
  1


x için 0 dan büyük bir değer giriniz
0
x için 0 dan büyük bir değer giriniz
 • if – elseif – elseif – … – end yapısında hangi koşul sağlanıyorsa o işlem yapılır.
age = input('lütfen yaşınızı giriniz \n')
if age<16
  disp('üzgünüm beklemek zorundasınız')
elseif age<18
  disp('öğrenci lisansına sahip olmalısınız')
elseif age<70
  disp('standart lisansa sahip olmalısınız')
else
  disp('70 ve yukarısı özel lisansa sahiptir')
end


lütfen yaşınızı giriniz
19
Standart lisansa sahip olmalısınız

ÖRNEK:

age = [15,17,25,55,75];
set1 = find(age<16); set2 = find(age>=16 & age<18); set3 = find(age>=18 & age<70); set4 = find(age>=70);

fprintf('Sorry – You''ll have to wait - you"re only %3.0f
\n',age(set1))
fprintf('You may have a youth license because you"re %3.0f
\n',age(set2))
fprintf('You may have a standard license because you"re
%3.0f \n',age(set3))
fprintf('Drivers over 70 require a special license. You"re
%3.0f \n',age(set4))

Sorry – You'll have to wait - you're only 15
You may have a youth license because you're 17
You may have a standard license because you're 25
You may have a standard license because you're 55
Drivers over 70 require a special license. You're 75
 • switch-case yapısı if-else yapısı ile mantıksal olarak aynı çalışır. if-else yapısına göre daha okunabilir özelliktedirler.
city = input('Enter the name of a city in single quotes: ')
switch city
  case 'Boston'
   disp('$345')
  case 'Denver'
   disp('$150')
  case 'Honolulu'
   disp('Stay home and study')
  otherwise
   disp('Not on file')
  end

city =
'Boston'
$345
 • menu komutu yazılan seçeneklere bağlı menü penceresi açar.
city = input('Enter the name of a city in single quotes: ')
switch city
  case 'Boston'
   disp('$345')
  case 'Denver'
   disp('$150')
  case 'Honolulu'
   disp('Stay home and study')
  otherwise
   disp('Not on file')
  end


city = menu('Select a city from the menu:','Boston','Denver','Honolulu')
switch city
  case 1
   disp('$345')
  case 2
   disp('$150')
  case 3
   disp('Stay home and study')
  end

Yukarıdaki komutlar uygulandığı zaman bizden bir şehir seçmemiz istenir ve sonrasında menü açılır. Menüdeki butonlar yazılan komutlara göre çalışır.