[BÖLÜM 2] MATLAB’a Giriş ve MATLAB’ın Genel Çalışma Mantığı

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda sizlere MATLAB’ın genel çalışma mantığından ve kullanıcıya sunulan özelliklerinden bahsedeceğim.

 • Virgüller isteğe bağlıdır, virgül (,) olmadan da aynı sonuç elde edilebilir.
A = [1, 2, 3, 4]
A = 
  1 2 3 4


B = [1 2 3 4]
B =
  1 2 3 4
 • İki boyutlu matrisler tanımlanırken satırları ayırmak için noktalı virgül (;) kullanılır.
C = [1 2 3 4 ; 10 20 30 40 ; 5 10 15 20]
C =
  1  2  3  4
  10 20  30  40
  5  10  15  20
 • clc komutu komut penceresini temizler, beyaz bir sayfa oluşturur. clear komutu ile kayıtlı tüm değişkenler silinir.
 • clc komutu ile komut penceresi temizlendikten sonra whos komutu ile temizlenen değişkenler komut penceresinde tekrardan kullanıcıya gösterilir. Eğer clear komutu ile kayıtlı tüm değişkenler silinmiş ise whos komutu ile değişkenler tekrar gösterilmez.
 • x ve y değişkenleri tanımlandıktan sonra plot(x,y) komutu kullanılarak x ve y değişkenlerinden oluşan bir grafik kullanıcıya sunulur. (noktalı virgül komutu ile alt satıra geçerek değişken yazmaya devam edilebilir.)
x = [1 2 3 4 5];
y = [10 20 30 40 50];
plot (x , y)
 • Aşağıdaki terimlerin türkçe karşılıklarını bilmemiz işimize yarar.
 • addition : toplama
 • subtraction : çıkarma
 • multiplication : çarpma
 • division : bölme
 • exponentiation : üs kuvvet alma
 • poly : polinom
 • denom : payda
 • Matrise kaç değer girildiğini daha kolay kontrol etmek amacıyla her satır ayrı bir satıra yazılabilir.(noktalı virgül isteğe bağlı satır sonuna konulabilir.)
A = [1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12]

A =
  1  2  3  4
  5  6  7  8
  9  10 11 12


B = [1 2 3 4;
5 6 7 8;
9 10 11 12]

B =
  1  2  3  4
  5  6  7  8
  9  10 11 12
 • Uzun ve yazması zahmetli matrisler iki nokta (:) komutu ile daha kısa yazılabilir.(köşeli ayraçlar isteğe bağlıdır.)
A = [1 : 5]
A =
  1 2 3 4 5


B = 1 : 5
B =
  1 2 3 4 5
 • İki nokta (:) komutu ile yapılan matrislerde varsayılan artış miktarı 1’dir. Eğer bu artış miktarını değiştirilmek istenirse iki tane iki nokta (:) komutu arasına artış miktarı yazılır.
C = [1 : 2 : 9]
C =
  1 3 5 7 9
 • Eğer bir matrisin eleman sayısı ile matris tanımlanmak istenirse linspace komutu kullanılır.
  linspace (ilk terim , son terim , eleman sayısı)
D = linspace (1 , 9 , 5)
D =
  1 3 5 7 9
 • Logaritmik olarak aralıklı vektör oluşturulmak istenirse logspace komutu kullanılır.
  logspace (ilk iki terimi ifade eden 10 sayısının kuvvetleri , sayı adeti)
E= logspace (3 , 7, 2)
E=
  1000 10000000
 • İki matrisi çarparken* komutu tek başına yeterli olmaz. Bu durumda .* komutu kullanılması gerekir. Bu komut birinci matrisin m.satırındaki n.elemanı ikinci matrisin m.satırındaki n elemanı ile çarpar ve bu işlemi tüm elemanlara uygular.
F = [1 2 3 4 ; 5 6 7 8]
F =
  1 2 3 4
  5 6 7 8

G = [10 20 30 40 ;50 60 70 80]
G =
  10 20 30 40
  50 60 70 80

F .* G =
    10 40 90 160
    250 360 490 640
 • Derece cinsinden verilen açıları radyan cinsinden yazabilmek için aşağıdaki komut uygulanır.
degrees = [10 15 70 90]
radians = degrees*pi / 180
radians =
     0.1745 0.2618 1.2217 1.5708
 • Bir matrisin transpozunu alabilmek için tırnak işareti (‘) kullanılır.
degrees’ =
      10
      15
      70
      90
 • Tablo oluşturmak için aşağıdaki table matrisinin oluşturulma mantığı kullanılır.
table = [degrees’ , radians’]
table =
    10.0000  0.1745
    15.0000  0.2618
    70.0000  1.2217
    90.0000  1.5708

table’ =
     10.0000 15.0000 70.0000 90.0000
     0.1745  0.2618  1.2217  1.5708
 • format short : sayının basamak sayısını azaltır. (3.1416)
 • format long : sayının basamak sayısını artırır. (3.14159265358979 )
 • format short e : sayıyı 4 ondalık basamak olacak şekilde gösterir. (3.1416e+000)
 • format long e : sayıyı 15 ondalık basamak olacak şekilde gösterir. (3.1415…793e+000)
 • format short eng : sayıyı mühendislerin kullandığı bilimsel düzende yazar. (3.1416e+000)
 • format + : matrisin her bir elemanının işareti baz alınarak matris tekrar + – formatında yazılır.
 • format rat : sayılar rasyonel formatta yazılır. (355 / 113)
 • format bank : sayının yalnızca iki adet ondalık basamağı yazılır. (3.14)
 • format short g : matlab sayı için en iyi formatı seçer. (3.1416)
 • format long g : matlab sayı için en iyi formatı seçer. (3.141592…979)
 • diary veya diary on komutları ile çalışmalarınızı kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz çalışma dosyalarınızı daha sonra MATLAB da açabilirsiniz.
 • diary’ veya diary (‘filename’) komutları ile çalışmalarınızı isimlendirerek kaydedebilirsiniz.
 • diary my_diary_file veya diary (‘my_diary_file’) komutları ile de çalışmalarınızı isimlendirerek kaydedebilirsiniz.
 • save , save (‘file_name’) veya save my_example_file komutları ile ekranın sol alt kısmındaki workspace penceresindeki değişkenleri bilgisayara kaydedebilirsiniz. Dosya ismini yazmadan save komutunu kullanarak bu işlem gerçekleşirse MATLAB bu dosyayı matlab.mat şeklinde kaydeder.
 • load veya load (‘file_name’) komutları ile workspace penceresindeki verileri geri yükleyebilir whos komutu ile de bu verileri komut penceresinde görüntüleyebilirsiniz.
 • save veya save my_new_file a b komutları değişken listenizi kaydetmenizi sağlar.
 • save -ascii komutu değişken listenizi ascii formatında kaydetmenizi sağlar.
 • save my_new_file.dat a b -ascii komutu a ve b değişkenlerini ascii formatında kaydetmeye yarar.
 • run myscript veya run (‘myscript’) komutları script dosyalarınızı çalıştırır.
 • enable cell mode komutu ile cell modunu aktif edebilir komutlarınızı hücrelere ayırarak yazabilirsiniz.
 • Hücre isimlerini %% cell name komutu ile yazabilirsiniz.
 • unable cell mode komutu ile cell modunu devre dışı bırakabilirsiniz.