[Bölüm 11] MATLAB’ta Dizi Türleri

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda sizlere MATLAB üzerinde kullanılan dizilerden bahsedeceğim.

 • single komutu bir diziyi tek hassasiyetli bir diziye dönüştürür.
 • double komutu bir diziyi çift duyarlıklı bir diziye dönüştürür.
a = magic(4);
b = single(a);

whos
  Name  Size  Bytes  Class

  a   4x4  128   double array
  b   4x4  64   single array

S = zeros(5,5,'single')
S =
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0

whos S
  Name  Size  Bytes  Class  Attributes

  S   5x5  100   single
 • int8(x) komutu x sayısını 8 bit(1byte) boyutunda bir tamsayı olacak şekilde MATLAB üzerinde tanımlar.
E = int8(10)
E =
  10

 • uint8(x) komutu x vektörünü 8 bit boyutunda işaretsiz bir sayıya çevirir.
uint8(5)
ans =
   5

 • intmax(‘int8’) yapısındaki komutlar parantez içerisinde belirtilen boyut koşulundaki en büyük tamsayıyı MATLAB üzerinde tanımlar.
intmax('int8')
ans =
   127

 • MATLAB üzerinde değişkenler yazı ile de tanımlanabilir.
H='Hamit'
X = H(4)
X =
  i

 • char komutu ile yazılan sayıyı MATLAB, ASCII ondalık sayı sistemiyle temsil edilen bir karakter olarak gösterir.
char(98)
ans =
   'b'

 • sparse komutu ile matrisler elemanları konumlarıyla birlikte görüntülenir.(0 elemanı belirtilmez.)
a=[1 2;3 4;5 0]
a =
  1  2
  3  4
  5  0

sparse (a)
ans =
   (1,1)  1
   (1,2)  2
   (1,3)  3
   (1,4)  4
   (1,5)  5
 • Aşağıdaki şekilde belirtilen durum (: , : , 4) ekinin matris tanımlanırken eklenmesiyle oluşturulmuştur. Bu sayede 4 farklı matris oluşturulmuştur. squuze(x) komutu yandaki şekilde gösterilen matrisleri (sayfaları) tek bir matris altında birleştirir.

Y =
Y(:,:,1) =
     0.5194
     0.8310

Y(:,:,2) =
     0.0346
     0.0535

Y(:,:,3) =
     0.5297
     0.6711

Z = squuze(Y)
Z =
  0.5194  0.0346  0.5297
  0.8310  0.0535  0.6711
 • Birden fazla ve birbirinden farklı türde dizileri bir araya getirirken { } operatörleri kullanılır.
A = 1:3 ;
B = ['abcdefg'] ;
C = single( [1,2,3;4,5,6] ) ;

my_cellarray = {A,B,C}
my_cellarray =
       [1x3 double] 'abcdefg' [2x3 single]

celldisp(my_cellarray)

my_cellarray{1} =
        1 2 3
my_cellarray{2} =
        abcdefg
my_cellarray{3} =
        1 2 3

my_cellarray(1)
ans =
   [1x3 double]

my_cellarray{3}(1,2)
ans =
   2

cellplot(my_cellarray)

 • Birden fazla ve birbirinden farklı türde diziler aşağıdaki yol ile de bir araya getirilebilir.
A = 1:3;
B = ['abcdefg'];
C = single([1,2,3;4,5,6]);

my_structure.some_numbers = A
my_structure =
    some_numbers: [1 2 3]

my_structure.some_letters = B
my_structure =
    some_numbers: [1 2 3]
    some_letters: 'abcdefg'

my_structure.some_more_numbers = C
my_structure =
    some_numbers: [1 2 3]
    some_letters: 'abcdefg'
    some_more_numbers: [2x3 single]

some_numbers: çift duyarlıklı sayısal veriler
some_letters: karakter verileri
some_more_numbers: tek duyarlıklı sayısal veriler

my_structure(2).some_numbers = [2 4 6 8]
my_structure =
1x2 struct array with fields:
    some_numbers
    some_letters
    some_more_numbers

NOT: Workspace penceresinde var olan değişkenlere tıklayarak array editor(dizi düzenleyicisi) kapsamında değişkenler ve diziler düzenlenebilir.