[Bölüm 10] MATLAB’ta Matris Cebiri

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda sizlere MATLAB üzerindeki matris cebirlerinden ve kullanımlarından bahsedeceğim.

 • dot(A,B) komutu ile A ve B matrislerinin nokta çarpımından (skaler çarpım) oluşan matrisin elemanları toplamı elde edilir.
A = [1 2 3];
B = [4 5 6];
y = A.*B

Y =
  4  10  18

sum(y)
ans =
  32
---------------

veya

---------------
sum(A.*B)
ans =
  32

 

A = [1 2 3];
B = [4 5 6];
dot(A,B)
ans =
  32
 • * komutu ile matrisler üzerinde matematiksel olarak matris çarpımı yapılır.

NOT: A * B ≠ B * A

A = [1 2 3 ;
   4 5 6];

B = [10 20 30;
   40 50 60;
   70 80 90];

C = A*B
C =
  300 360 420
  660 810 960

dot(A(2,:), B(:,2))
ans =
  810

 

A = [1 2 3
   4 5 6
   7 8 9];

B = [2 3 4
   5 6 7
   8 9 10];

A*B =
ans =
  36  42  48
  81  96  111
  126 150 174

B * A =
ans =
  42  51  60
  78  96  114
  114 141 168
 • inv komutu matrisin tersini alır.(invers)
A = magic(3)
A =
  8 1 6
  3 5 7
  4 9 2

A^-1
ans =
   0.1472  -0.1444  0.0639
  -0.0611  0.0222  0.1056
  -0.0194  0.1889  -0.1028

inv(A)
ans =
   0.1472  -0.1444  0.0639
  -0.0611  0.0222  0.1056
  -0.0194  0.1889  -0.1028
 • det(A) komutu A matrisinin determinantını hesaplar.
A = [1 2 ; 3 4] ;
det(A)
ans =
  -2
 • cross komutu vektörel çarpım işlemini gerçekleştirir.

A = [1 2 3];
B = [4 5 6];
cross(A,B)
ans =
  -3  6 -3

A = [1 2 3];
B =[3 4 0];
cross(A,B)
ans =
   0  0 -2
 • MATLAB ile doğrusal denklem sistemlerinin çözümlerini elde edebilirsiniz.

AX = B = (A^-1)AX = (A^-1)B ) => X = (A^-1)B ( (A^-1)A = 1 )

A = [3 2 -1 ; -1 3 2 ; 1 -1 -1];
B = [10 ; 5 ; -1];
X = inv(A)*B
X =
  -2.0000
  5.0000
  -6.0000

X = A^-1*B
X =
  -2.0000
  5.0000
  -6.0000
 • MATLAB, Gaussian Teoremine göre matrislerin çözümünü hesaplayabilir.
3x + 2y +5z = 22
4x + 5y -2z = 8
x + y +z = 6

A = [3 2 5
   4 5 -2
   1 1 1]

B = [22; 8; 6]
X = A \ B
X =
  1
  2
  3
 • MATLAB, doğrusal denklem sistemlerini çözerken rref(C) komutu ile matrisleri satırca indirgenmiş eşolon forma getirerek sonuca ulaşabilir.

C = [A,B]
C =
  3 2 -1 10
 -1 3  2  5
  1 -1 -1 -1

rref(C)
ans =
  1 0  0 -2
  0 1  0  5
  0 0  1 -6
 • ones komutu ile özel matris oluşturulurken 3 girdi girilirse MATLAB 3.girdiyi sayfa sayısı olarak algılar ve o sayıda matris oluşturur.
ones(2,3,2)
ans(: , : , 1) =
        1 1 1
        1 1 1
ans(: , : , 2) =
        1 1 1
        1 1 1

 • eye(n) komutu n x n boyutunda birim matris, eye(m,n) komutu ise m x n boyutunda birim matris oluşturur.
A = eye(3)
A =
  1 0 0
  0 1 0
  0 0 1

B = eye(3,2)
B =
  1 0
  0 1
  0 0

C = [1, 2, 3 ; 4, 2, 5]
C =
  1 2 3
  4 2 5

D = eye(size(C))
D =
 1 0 0
 0 1 0
 • pascal(n) komutu n x n boyutunda Pascal üçgeni ile yazılmış bir matris, pascal(m,n) komutu ise m x n boyutunda Pascal üçgeni ile yazılmış bir matris oluşturur.
pascal(4)
ans =
   1  1  1  1
   1  2  3  4
   1  3  6  10
   1  4  10 20
 • rosser komutu hiçbir girdi değeri yazılmadan 8 x 8 boyutunda bir özdeğer test matrisi verir.
 • gallery komutunu kullanabilmek için help gallery komutunu yazıp çıkan verileri bize uygun olacak şekilde kullanılmalıdır. Bu komut örnek matrisler içerir.